Naše firma byla založena v červnu 2012.

Mezi hlavní činností je výroba, pko a montáž ocelových konstrukcí, tj. mostní a silniční zábradlí, zábradelní a mostní svodidla (MS4,MS4-1/H2,MS4-A3/H2 nebo ZMS4/H2,ZMS4-1/H2,ZMS4-A3) a sloupky protihlukových stěn.

Dále pak výroba stájových boxů pro koně, ohrazení jízdáren, kruhové jízdárny a ocelové haly, stavby na klíč, výstavby stájí, stodol a seníků.

S výrobou nabízíme samozřejmě také služby jako montáž ocelových konstrukcí a jejich povrchovou protikorozní ochranu.


Vlastníme certifikáty

  • ES CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY
  • CERTIFIKÁT : provádění ocelových konstrukcí podle ČSN EN 1090-2, specifických požadavků TKP 19 SŽDC A KAP. 19 TKP MD ČR zahrnující výrobu a montáž pro třídu provedení EXC3
  • Certifikát systému managementu kvality : ČSN EN ISO 9001:2016
  • Certifikát jakosti při tavném svařování kovových materiálů : ČSN EN ISO 3834-2:2006


Spolupracují s námi